หน้าแรก

28 ก
Header-หลักการทรงงาน
Header-ค่านิยมองค์กร
Header-วิสัยทัศนื
banner191262
Heading layer
Header-1300
001
Header-300561
Header-ยุติความรุนแรง-นรม
slide2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

นางศิรินารถ ศิริบรรจง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว สาร

ดาวน์โหลดฟอร์ม

เด็กและเยาวชน
การตรวจราชการ
ผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กสจ.
คนพิการ
การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม อพม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์
ผลงาน 2 ปี 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

(1 ตุลาคม 2564)
15
Live visitors
17
Visitors Today
2348027
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

032 611 349 Fax. 032 603 164

prachuapkhirikhan@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial