พม.ประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกับวัดเกาะหลักพระอารามหลวง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ พระอุโบสถวัดเกาะหลักพระอารามหลวง


Share:งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial