สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : “Women’s Voice for Peace”เนื่องในโอกาสรำลึกการครบรอบ 71 ปี สงครามเกาเหลี รับชมผ่านระบบ ZOOM WEBINARS (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น.


Share: