สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

📍สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

☎️โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 304 , 0 – 2354 – 6260


Share: