คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565


Share: