พม.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรณี บิดามารดาใช้สารเสพติด เลี้ยงดูเด็กแบบไม่เหมาะสม ปล่อยปละละเลย


Share: