พม.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ บพด.ประจวบคีรีขันธ์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี การใช้ความรุนแรงในครอบครัว


Share: