พม.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565


Share: