พม.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว “ภายใต้แนวคิด: R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”


Share: