ทีม One Home ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2)


Share: