พม.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565


Share: