พม.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ อบต.ดอนยายหนู และ อพม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share: