พม.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ อพม. และเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน พม. 1300


Share: