พม.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ผู้แทน อปท. อพม. และผู้นำชุม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี


Share: